Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος2017 αναζητά εξωτερικούς συνεργάτες για παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς: 

1. Υπεύθυνος έκδοσης  (ελληνικής και αγγλικής γλώσσας)
2. Κειμενογράφος /´Ερευνα υλικού και συγγραφή δελτίων τύπου
3. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ

 

1.Υπεύθυνος έκδοσης (Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας)

Ο Οργανισμός Πάφος2017, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Πολιτιστικής χρονιάς πρόκειται να προχωρήσει σε έκδοση η οποία θα περιλαμβάνει φωτογραφίες έργων, εγκαταστάσεων και δράσεων με σύντομη περιγραφή, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατα τη διάρκεια της χρονιάς.

Κυρίως ζητούμενα από τον ρόλο του Υπεύθυνου Έκδοσης  για την έκδοση αυτή είναι τα ακόλουθα:

– Δημιουργία και επιμέλεια περιεχομένου βασισμένη σε κείμενα που θα δοθούν από τον Οργανισμό τα οποία προέρχονται από τις ιδέες των καλλιτεχνών

– Το περιεχόμενο θα πρέπει να παραδοθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

– Παρακολούθηση των εργασιών επιμέλειας/παραγωγής της έκδοσης

– Συνεργασία με τον γραφίστα για τη στοιχειοθεσία, τη σελιδοποίηση και τη σχεδίαση του βιβλίου και του εξωφύλλου του

Υποβολή Προτάσεων

  1. Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)
  2. Εμπειρία σε τουλάχιστον 3 εκδόσεις (να δοθεί ο τίτλος της κάθε έκδοσης)
  3. Αναλυτική οικονομική πρόταση

Υποβολή προτάσεων ηλεκτρονικά στο info@pafos2017.eu μέχρι τις 19 Ιουνίου 2017 με τίτλο “Αίτηση για Επιμελητή Εκδόσεων” | Για περισσότερες πληροφορίες 2693 2017

 

2.Κειμενογράφος / Έρευνα υλικού και συγγραφή δελτίων τύπου
Ο Οργανισμός Πάφος2017 αναζητεί εξωτερικό/ους συνεργάτη/ες για την δημιουργία δελτίων τύπου που αφορούν εκδηλώσεις  ή/και άλλων ανακοινώσεων  που αφορούν τον Οργανισμό. Η συγγραφή των δελτίων, προϋποθέτει την έρευνα επιπρόσθετων πληροφοριών πέρα από αυτών που θα δίνονται από τον Οργανισμό.

Η συγγραφή του δελτίου τύπου θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι γνώστης και της αγγλικής γλώσσας και ικανός για συγγραφή των δελτίων και στα αγγλικά θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν στην αξιολόγηση.

Υποβολή Προτάσεων

  1. Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)
  2. Δείγμα δουλειάς με αποστολή δελτίου τύπου στα Ελληνικά που να αφορά το έργο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017 “Σημάδια στο Χρόνο και Χώρο” (μέχρι 250 λέξεις)/Για πληροφορίες για το έργο πατήστε εδώ
  3. Οικονομική πρόταση

Υποβολή προτάσεων ηλεκτρονικά στο info@pafos2017.eu μέχρι τις 19 Ιουνίου 2017 με τίτλο
Κειμενογράφος” | Για περισσότερες πληροφορίες 2693 2017

 

3.Παροχή  Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ
Ο Οργανισμός Πάφος2017 αναζητεί εξωτερικό/ους συνεργάτη/ες για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Μάρκετινγκ οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν  τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την στρατηγική προώθησης συγκεκριμένων δράσεων και εκδηλώσεων του Οργανισμού.

Υποβολή Προτάσεων
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Δείγμα δουλειάς

Υποβολή προτάσεων ηλεκτρονικά στο info@pafos2017.eu μέχρι τις 19 Ιουνίου 2017 με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Μάρκετινγκ” Για περισσότερες πληροφορίες 2693 2017

 

 

 

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..