Ανοικτή Πρόσκληση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ από Διαφημιστική Εταιρεία

Ο Οργανισμός Πάφος2017 αναζητεί διαφημιστική εταιρεία για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Μάρκετινγκ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη στρατηγική προώθησης συγκεκριμένων δράσεων και εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι η σχετική εμπειρία στον χώρο της διαφήμισης για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Οι προτάσεων πρέπει να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:

1.Δείγμα προηγούμενης δουλειάς σύμφωνα με τα απαιτούμενα ή άλλα αποδεικτικά της απαιτούμενης εμπειρίας

2.Αναλυτική οικονομική πρόταση στη βάση των πιο πάνω για ολοκληρωμένη προβολή μιας μεγάλης εκδήλωσης

Προτάσεις γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στο info@pafos2017.eu μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017 με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Μάρκετινγκ”

Για περισσότερες πληροφορίες 2693 2017

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..