Ο Οργανισμός «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος 2017» δέχεται αιτήσεις για τις ακόλουθες θέσεις:

Βοηθός Τμήματος Προβολής

Γραμματειακός Βοηθός

Οι θέσεις αυτές θα πληρωθούν, είτε ως πλήρη ή μερική απασχόληση ή ως μίσθωση υπηρεσιών με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Συμβολή στο σχεδιασμό και την επεξεργασία έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων του Πάφος2107. Θα είναι υπεύθυνη/ος για την τακτική ενημέρωση των ηλεκτρονικών και κοινωνικών μέσων του Οργανισμού (Pafos2017 website , Facebook , Twitter, YouTube), καθώς και το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Οργανισμού. Ο υποψήφιος/α να μπορεί να δημιουργεί επίσημες παρουσιάσεις για τον Οργανισμό Πάφος2017 (powerpoint κ.α.) και άλλες εργασίες σχετικές με την επικοινωνία και προώθηση του Οργανισμού.

Προσόντα:

i ) Σχετικό δίπλωμα, πτυχίο ή σχετική επαγγελματική εμπειρία

ii ) Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής

iii ) Άλλες σχετικές δεξιότητες και προσόντα

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ

Γενικά γραφειακά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων και εξωτερικών εργασιών. Άλλα καθήκοντα περιλαμβάνουν την προετοιμασία και διανομή υλικού του Οργανισμού, τηλεφωνική επικοινωνία και εξυπηρέτηση του κοινού σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες του Οργανισμού (Ελληνικά και Αγγλικά) και άλλα συναφή καθήκοντα.

Προσόντα:

i ) Σχετική εμπειρία, που υποστηρίζεται από συστατικές επιστολές

ii ) Έγκυρη Άδεια Οδήγησης

iii ) Άλλες σχετικές δεξιότητες και προσόντα

iv ) Καλή προφορική γνώση Αγγλικών

Αποδοχές:

Θα προσφερθεί ένα μεικτό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα και την αξιολόγηση τους από τον Οργανισμό .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 27 Μάιου, 2016 στο email info@pafos2017.info 

Περισσότερες Πληροφορίες: 2693 2017

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..