Στον «Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος 2017» για τη θέση του/της:

Συντονιστής/τριας Προγράμματος Κοινωνικής Συμμετοχής

Community Programme Coordinator

Ο Οργανισμός «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος 2017 » (που θα αναφέρεται ως ” ο Οργανισμός “) δέχεται αιτήσεις για την ακόλουθη θέση. Η θέση θα πληρωθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του Οργανισμού στο πλαίσιο συμβολαίου καθορισμένου χρόνου.

Περιγραφή της Θέσης:

Ο Οργανισμός Πάφος2017 επιδιώκει να προσλάβει λειτουργό για πλήρη απασχόληση στην θέση του Συντονιστή Προγράμματος Κοινωνικής Συμμετοχής που θα έχει τα ακόλουθα προσόντα και καθήκοντα:

– Οργανωτική και διοικητική ικανότητα καθώς και επικοινωνιακές δεξιότητες, με στόχο την υλοποίηση δράσεων από κοινωνικά και πολιτιστικά σύνολα, οργανισμούς και ξένες κοινότητες στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Συμμετοχής του Οργανισμού.

-Ικανότητα ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας, γνώση και εμπλοκή με τις κοινωνικές, πολιτιστικές οργανώσεις και ξένες κοινότητες της Πάφου.

– Θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης, διαχείρισης, παρακολούθησης και παράδοσης των προγραμμάτων του Προγράμματος Κοινωνικής Συμμετοχής καθώς και την διεύρυνση και ανάπτυξη της συμμετοχής του κοινού στις δράσεις του Οργανισμού.

Προσόντα:

i ) Σχετικό δίπλωμα, πτυχίο ή σχετική επαγγελματική εμπειρία

ii ) Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής και ελληνικής

iii ) Άλλες σχετικές δεξιότητες και προσόντα

 

Αμοιβή:

Στον υποψήφιο θα προσφερθεί ένα μεικτό πακέτο αποδοχών μέχρι €18,000 ευρώ, ανάλογα με τα προσόντα και την αξιολόγηση του/της από τον Οργανισμό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email info@pafos2017.info

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 26 932017.

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..