Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017, ζητεί προσφορές για παροχή φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού  για  το διήμερο 4 και 5 Αυγούστου στην Πέτρα του Ρωμιού. Οι μουσικές βραδιές με γενικό τίτλο “Moon and Stars” περιλαμβάνουν συναυλίες με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Goran Bregovic.

Η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου και οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως 2 Αυγούστου. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η γενική δοκιμή και 4 και 5 θα ακολουθήσουν οι συναυλίες.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φωτισμός 

 • 18 MOVING HEADS BEAMS
 • 14 MOVING HEADS WASH
 • 14 PROFILE ETC 15o-30o
 • 8 PROFILE ETC 10o
 • 10 LED RGB PAR 100W
 • 4 BLINDERS
 • 2 SMOKE MACHINES
 • 8 TRUSSES 4METERS WITH BASES (VERTICAL POSITION)
 • 8 IRON BARS 1.5 METERS (WITH CLAMPS TO POSITIONED ON THE TRUSSES)
 • LIGHTING CONSOLE
 • LIGHTING OPEARATOR

Ήχος
https://drive.google.com/open?id=0B0LIvrGEQB_EUmVvYWIyTnVRY28

 

XΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Screen Shot 2017-07-14 at 17.24.14

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Κριτήριο κατακύρωσης της προσφοράς θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
 • Η καταβολή του ποσού που αφορά την αμοιβή του επιτυχόντα προσφοροδότη θα γίνει με τη λήξη της εκτέλεσης των εργασιών.
 • Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκαλέσει σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας.

Ο προσφοροδότης οφείλει:

 • Να εργοδοτεί έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό για το είδος της εργασίας που εκτελείται.
 • Να φροντίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι του κατά την διεξαγωγή των εργασιών τους και κατά την παρουσία τους στο εργοτάξιο θα φέρουν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως παπούτσια ασφαλείας, κράνος, φωσφορούχο γιλέκο, γάντια και γυαλιά προστασίας.
 • Ο προσφοροδότης που θα επιλεγεί θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό όλα τα μέλη που θα εργοδοτήσει για το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
 • Ο προσφοροδότης δεσμεύεται ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 

 

Για διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 26-955165 ή στα emails: g.lazoglou@pafos2017.eu και t.vasou@pafos2017.eu

 

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 20/07/2017 ώρα 17:00 στα Γραφεία του Οργανισμού ή ηλεκτρονικά στα emails: g.lazoglou@pafos2017.eu και στο t.vasou@pafos2017.eu

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..