Προσφορές για υποτιτλισμό

Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος2017, διοργανώνει σειρά προβολών και παραστάσεων για τις ανάγκες των οποίων θα χρειαστεί υποτιτλισμό  στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 

Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός ζητά προσφορές για την απόδοση των κειμένων, τον προγραμματισμό  και τον χειρισμό του προγράμματος ταυτόχρονης προβολής των υποτίτλων. 

Για διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 26-932017 ή στο email: g.doetzer@pafos2017.eu   and t.vasou@pafos2017.eu  

Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος στις 4/6/2017 ώρα 17:00 στα  g.lazoglou@pafos2017. eun.anastasiou@pafos2017.eu  and t.vasou@pafos2017.eu  

Προσφορές μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δεκτές.

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..