Υποβολή Προσφορών για παροχή γεννήτριας

Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017, ζητεί προσφορές για παροχή γεννήτριας, για τις πιο κάτω εκδηλώσεις στην Πάφο, για τον μήνα Ιουνίου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 1. 23/06/2017 |  Μοναστήρι Παναγιάς του Σίντη 23/06/2017.
  –  Αθόρυβη γεννήτρια 32Α Τριφασική.
 1. 22-28/06/2017 | Αττικόν
  – 22/06/2017 | Το βουνό και το δέντρο(Αττικόν)
  – 26/06/2017 | Hybrid (Αττικόν)
  – 27/06/2017 | Roots (Αττικόν)
  – 28/06/2017 | Umut Albayrak (Αττικόν)
  ** Για τις 4 πιο πάνω εκδηλώσεις ο Οργανισμός θα χρειαστεί μια Αθόρυβη γεννήτρια 63Α Τριφασική. 

Για  διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 26-955165 ή στα emails: g.lazoglou@pafos2017.eu και t.vasou@pafos2017.eu

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 16/06/2017  ώρα 17:00 στα Γραφεία του Οργανισμού ή ηλεκτρονικά στα emails: g.lazoglou@pafos2017.eu και στο t.vasou@pafos2017.eu

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..