«Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης για παραγωγή και διαχείριση εκδηλώσεων»

Ο οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ΠΑΦΟΣ 2017 στο πλαίσιο της ευρύτερης φιλοσοφίας του για παράλληλη ανάπτυξη των ανθρώπινων δομών, γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα πολιτισμού και θέλοντας να εκπαιδεύσει άτομα τα οποία να μπορούν να αναλάβουν διαδικασίες παραγωγής εκδηλώσεων, διοργανώνει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο, «Ανοικτές Δεξιότητες-Πρόγραμμα κατάρτισης για παράγωγη εκδηλώσεων».

Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου αποτελεί η συνδυασμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης τεχνικών σε θέματα και διαδικασίες που αφορούν την παραγωγή εκδηλώσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει την κατάλληλη κατάρτιση στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε μετά την παρακολούθηση, να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες στην βιομηχανία παραγωγής παραστάσεων και εκδηλώσεων. Να είναι δηλαδή ικανοί να ανταποκριθούν σε βασικές απαιτήσεις παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων γενικότερα, αξιοποιώντας τις εμπειρίες τους κατά την διάρκεια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Συμμετέχοντες:

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άνεργους νέους καθώς και σε όσους ήδη εργάζονται σε χώρους παραγωγής εκδηλώσεων του Δήμου Πάφου και γενικότερα σε επαγγελματίες απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γενικότερα απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους κατάρτιση και εξέλιξη σε θέματα παραγωγής και διαχείρισης.

Δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια  36 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: φωτισμός, σκηνικός χώρος, ηχοληψία.

Κάθε θεματική ενότητα είναι διάρκειας 12 ωρών, (12 ώρες θεωρητική εκπαίδευση). Με το τέλος της θεωρητικής εκπαίδευσης θα ακολουθήσει επίσκεψη για πρακτική εφαρμογή σε χώρους παραγωγής και εκδηλώσεων.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο των Θεματικών ενοτήτων που θα υλοποιηθούν είναι:

Ενότητα 1: Φωτισμός

 • Εννοιολογική προσέγγιση του φωτισμού
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού φωτισμού
 • Εγκατάσταση φωτισμού και διεκπεραίωση
 • Φωτιστικός εξοπλισμός
 • Θέματα Ασφάλειας και Υγείας

Ενότητα 2: Σκηνικός χώρος-Σκηνογραφία

 • Εισαγωγή και ιστορία,
 • Σκηνογράφος, σκηνοθέτης, Θεατρικό κείμενο, παραγωγή
 • Σχεδιασμός-υλοποίηση
 • Οργάνωση και κατασκευή
 • Υλικά και τεχνικές
 • Σύγχρονη τεχνολογία και σκηνογραφία,
 • Η διάρκεια και το τέλος μιας παράστασης (απαιτήσεις)
 • Θέματα Ασφάλειας και Υγείας 

Ενότητα 3: Ηχοληψία

 • Εισαγωγή στην έννοια της ηχοληψία
 • Αναλογική και ψηφιακή τεχνολογία στον ήχο
 • Θεματολογική προσέγγιση
 • Σχεδιασμός εγκατάσταση και διεκπεραίωση
 • Θέματα Ασφάλειας και Υγείας

Το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν θεωρητικά και πρακτικά εφόδια απαραίτητα για την ενασχόληση τους με φωτισμό, το σκηνικό χώρο και την ηχοληψία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Πιστοποιητικά παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν από τον Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Παφος2017:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής  και

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, δεσμεύονται ταυτόχρονα ότι κατά την διάρκεια της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης του Πάφος2017 που θα διαρκέσει από 01/01/2017 έως 31/12/2017 θα πρέπει, στο βαθμό που είναι εφικτό από την πλευρά τους να παρέχουν υποστηρικτική τεχνική βοήθεια στην παραγωγή των εκδηλώσεων.

Αμειβόμενη εργασία

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα δοθεί η δυνατότητα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό εκπαιδευομένων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, να εργαστούν στην παράγωγη και διαχείριση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Πάφος2017, (από 01/01/2017 έως 31/12/2017) στην βάση ωρομίσθιας αμοιβής για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν.

Χώρος διεξαγωγής προγράμματος

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στo Πολυχώρο Πολιτισμού – Παλιά Ηλεκτρική

στην διεύθυνση: (Οδός Βλαδίμηρου Ηρακλέους 8, Τ.Κ: 8010, Πάφος). 

Έναρξη-Διάρκεια διεξαγωγής Προγράμματος

Η έναρξη του προγράμματος ορίζεται από τις 12/09/2016, μέχρι τις 30/09/2016.

Οι διαλέξεις θα διαρκέσουν συνολικά 36 ώρες (12 ώρες κάθε ενότητα) και θα ολοκληρωθούν σε 3 εβδομάδες. Οι παρουσιάσεις των διαλέξεων θα διεξαχθούν τις μέρες Δευτέρα, Τρίτη Τέταρτη, κάθε εβδομάδας, από τις 09:00-13:00, (4 ώρες κάθε μέρα).

Μετά το τέλος των διαλέξεων των τριών ενοτήτων θα ακολουθήσει η επίσκεψη σε χώρο εκδηλώσεων.

Αίτηση συμμετοχής

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10/08/2016 έως τις 02/09/2016  και κατατίθενται μόνον ηλεκτρονικά. Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και από ένα βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : v.stefanou@pafos2017.info το αργότερο μέχρι τις 02/09/2016

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων θα επιλεγεί ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αιτήσεις από μέλη δημοτικών υπηρεσιών σχετικών αρμοδιοτήτων θα τύχουν προτεραιότητας καθώς και άνεργοι.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του Προγράμματος μέσω της διεύθυνσης: v.stefanou@pafos2017.info ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26955163-26955165 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00.

 

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..