Γίνε χορηγός

Με σκοπό να εκπληρώσει, να εμπλουτίσει το πολιτιστικό πρόγραμμα και να συμπληρώσει τον προϋπολογισμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Πάφος2017, ο Οργανισμός στηρίζεται από διάφορους τοπικούς και παγκύπριους χορηγούς, μέσα από διάφορες κατηγορίες και επίπεδα.

Με το Εγχειρίδιο Χορηγών (Sponsors Manual) επιθυμούμε να παρουσιάσουμε σε πιθανούς χορηγούς μια συνολική εικόνα του Οργανισμού Πάφος2017: Το πλαίσιο και τους στόχους του Οργανισμού, σημαντικές δράσεις του επίσημου προγράμματος, καθώς και τη πορεία υλοποίησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017.

Οι χορηγοί της ΠΠΕ Πάφος2017 θα έχουν συνεχή συνεργασία με τον Οργανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Οι κατηγορίες χορηγών χωρίζονται σε: Επίσημους Χορηγούς, Χορηγούς Εκδηλώσεων, Χορηγούς Φιλοξενίας, Χορηγούς Επικοινωνίας και σε Υποστηρικτές.

Οι “Πάφος2017 Επίσημοι Χορηγοί” χωρίζονται σε 3 επίπεδα & ειδικές κατηγορίες:

Pafos2017 Platinum Official Sponsors

Pafos2017 Gold Official Sponsors

Pafos2017 Official Sponsors

Pafos2017 Official Outdoor Advertising Sponsor

Pafos2017 Official Transportation Sponsor

Οι “Πάφος2017 Χορηγοί Εκδηλώσεων” έχουν 2 επίπεδα, που καθορίζονται από την αξία της εκδήλωσης και το ύψος της χορηγίας:

Pafos2017 Main Event Sponsor

Pafos2017 Event Sponsor

Οι “Πάφος2017 Χορηγοί Φιλοξενίας” χωρίζονται σε 2 επίπεδα, που καθορίζονται από τον αριθμό των δωρεάν πακέτων διαμονής που προσφέρουν στον Οργανισμό:

Pafos2017 Official Hospitality Sponsor

Pafos2017 Hospitality Sponsor 

Οι “Πάφος2017 Χορηγοί Επικοινωνίας” χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 

Pafos2017 Institutional Sponsor

Pafos2017 National Media Sponsors

Pafos2017 Local Media Sponsors

Pafos2017 Online Sponsors

Οι “Πάφος2017 Υποστηρικτές” αποτελούνται κυρίως από επιχειρήσεις αναψυχής που υποστηρίζουν τον Οργανισμό με εκπτώσεις ή δωρεάν υπηρεσίες, καθώς και στην διάχυση του διαφημιστικού υλικού της ΠΠΕ Πάφος2017.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Χορηγιών της ΠΠΕ Πάφος2017 αποταθείτε στην κ.Τερψούλα Βάσου- Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης & Χορηγιών T:26955168 E: t.vasou@pafos2017.eu

Πατήστε εδώ για το εγχειρίδιο