Γιορτάστε μαζί με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος2017!

Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος2017, θέλοντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διεύρυνσης, συμμετοχής και εμπλοκής ενός μεγαλύτερου αριθμού ατόμων και διοργανώσεων στη μεγάλη γιορτή του Πολιτισμού στον τόπο μας, προσκαλεί φορείς, οργανώσεις και δημιουργούς όπως συνδέσουν δράσεις τους με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος2017, μέσω της  πλατφόρμας Γιορτάζοντας –  Πάφος2017!

Όσοι επιθυμούν να συνδεθούν με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης –  Πάφος2017 θα πρέπει να στείλουν μια απλή αίτηση με την περιγραφή της δράσης τους, για να μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα παράλληλο πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας το σχετικό λογότυπο “Γιορτάζοντας – Πάφος2017” και με αυτό, τη σχέση με το πρόγραμμα και τους στόχους του Οργανισμού Πάφος2017.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του λογοτύπου αυτού, είναι η αποστολή (ηλεκτρονικά/ταχυδρομικά) μιας απλής επιστολής/αίτησης, όχι πέραν των 250 λέξεων, που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Συσχετισμός της δράσης με το πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτευουσας της Ευρώπης – Πάφος2017
  2. Ευρωπαϊκή διάσταση
  3. Απουσία οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης υποχρέωσης από τον Οργανισμό Πάφος2017
  4. Υποχρέωση αυτόματης σύνδεσης με την ιστοσελίδα του Οργανισμού pafos2017.eu μέσα από την ιστοσελίδα του φορέα

Αποστέλλοντας την αίτηση στο info@pafos2017.eu ή στα γραφεία του Οργανισμού (Οδός Γρίβα Διγενή 55, 8047 Πάφος) με  τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε ενδιαφερόμενου, το πιο κάτω λογότυπο θα παραχωρείται εντός 7 ημερών.

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..