Ανοικτό Εργοστάσιο Πολιτισμού

Αυτή η κεντρική ιδέα του Προγράμματος Πάφος2017 βασίζεται σε μια παράδοση χιλιάδων χρόνων, τότε που ο πολιτισμός αναπτυσσόταν σε ανοιχτούς χώρους και στην παραδοχή ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ένα νέο τρόπο σκέψης, ζωής και αντίδρασης έτσι ώστε να μπορούμε να επανασυνδέσουμε τους ανθρώπους με τους ανοιχτούς χώρους της περιοχής μας. Το Ανοιχτό Εργοστάσιο Πολιτισμού υπόσχεται να ταξιδέψει σε όλες τις περιοχές και τις κοινότητες της Πάφου, να προβάλει μαζικά τις δραστηριότητες του Προγράμματος Πάφος2017 και να δημιουργήσει έναν κοινό χώρο επικοινωνίας και συνεργασίας για όλους.
Η ιδέα δεν αφορά μόνο τους ανοιχτούς χώρους όμως, αφορά επίσης την ανεκτικότητα, την αποδοχή, την ενθάρρυνση και την ενσωμάτωση των διαφόρων πολιτισμών, ιδεών και πεποιθήσεων.
Το Ανοιχτό Εργοστάσιο Πολιτισμού θα καλύπτει την απόσταση ολόκληρης της επαρχίας, τόσο χωρικά όσο και κοινωνικά. Θα έχει μια αποκεντρωμένη δομή με διάφορα τμήματα, μονάδες και εργαστήρια στο κέντρο της Πάφου, ενώ θα εκτείνεται και προς άλλους δήμους και κοινότητες της επαρχίας.

Το Σύνθημα μας: Συνδέοντας Ηπείρους – Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς

Η Πάφος ήταν πάντα το σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου και μέσα από τη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα της φιλοδοξεί τώρα να γίνει η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης που θα συνδέει Ανατολή και Δύση.
Η γεωγραφική της εγγύτητα με την Τουρκία, τη Συρία, το Λίβανο, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς και με την ηπειρωτική Ευρώπη, δίνει στην Πάφο τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος για πολιτιστικές ανταλλαγές. Μέσω των δικτύων και συνεργιών της, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος2017 λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμού μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Το σύνθημά μας εκφράζει την ανάγκη για διασύνδεση και γεφύρωση των διαχωρισμένων κατοίκων της Πάφου: των μόνιμων κατοίκων, των επισκεπτών και των μεταναστών. Επιπλέον, τονίζει πόσο σημαντική είναι η διασύνδεση των διάσπαρτων χώρων της πόλης και η μετατροπή ολόκληρης της επαρχίας Πάφου σε ένα κοινό χώρο τον οποίο θα μοιράζονται όλοι οι πολίτες της – κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Τέλος, τονίζει την ανάγκη για γεφύρωση των διαφορών μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας μέσω διαφόρων εκτενών έργων, όπως για παράδειγμα το Μεγάλο Μωσαϊκό, Επικίνδυνα Ταξίδια, Ζωντανή Ιστορία, Τραύματα και Ίχνη, και το Χάνι του Ιμπραήμ.