Πρόγραμμα Κοινωνική Συμμετοχή

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Συμμετοχής (ΠΚΣ) στοχεύει στην εμπλοκή και τον ενθουσιασμό των πολιτών μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις είτε στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Συμμετοχής είτε στο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα. Για την επιτυχία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και των στόχων της, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των πολιτών και των οργανωμένων κοινωνικών συνόλων, καθώς και η ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και εξασφάλιση συνεργασιών για καινοτόμες δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία θεσμών για τα επόμενα χρόνια.

Το Ανοικτό Εργοστάσιο προσκαλεί μέσω του προγράμματος της Κοινωνικής Συμμετοχής, κοινωνικές ομάδες και μειονότητες, ξένους μόνιμους κάτοικους, μετανάστες και πρόσφυγες να ενταχθούν και να δημιουργήσουν μαζί με τους κάτοικους και δημιουργούς της Πάφου, κοινές δράσεις με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην αποδοχή του άλλου.

Η συμμετοχή των οργανωμένων συνόλων πολλαπλασιάζει την εμπλοκή των πολιτών, καθώς και τη διάδοση των μηνυμάτων της Πολιτιστικής Πρωτευουσας της Ευρώπης – Πάφος2017.

Το Πρόγραμμα της Κοινωνικής Συμμετοχής συνδέεται ταυτόχρονα με δράσεις του Καλλιτεχνικού Προγράμματος του Πάφος2017 με διάφορους τρόπους και προσφέρει στους συμμετέχοντες πέρα από τη δημιουργική και οργανωμένη συμμετοχή, ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης γνώσεων και ικανοτήτων, αφήνοντας πίσω του σημαντικές δομές και προϋποθέσεις εμπλοκής ενεργών πολιτών για τα χρόνια που ακολουθούν το 2017.