Ο Oργανισμός Πάφος2017 επιθυμεί όπως προχωρήσει στην έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος με τίτλο: Pafos 2017- A Year in Images.

Το Λεύκωμα θα αποτυπώνει φωτογραφικά τις δράσεις του Οργανισμού, με ελάχιστα κείμενα και σημειώσεις φωτογραφιών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν ξεχωριστά τα σημεία 1 και 2.

1. Ευθύνη και υλοποίηση σχεδιασμού, επεξεργασίας υλικού και επιμέλεια έκδοσης. Τα κείμενα θα δοθούν στις 2-γλώσσες όπως και το φωτογραφικό υλικό, από το οποίο θα γίνουν οι επιλογές.

2. Εκτυπωτικά όπως πιο κάτω αναφέρονται:

1000 αντίτυπα

4 process colours – Semi Matt Varnish – Matt Laminate

Μέγεθος: 23.5 x 31cm ή 26χ26 cm

Pagination:
208pp + Cover

Χαρτί:
Εξώφυλλο: Matt Art 350gsm
Εσωτερικές σελίδες: Matt Art 170gsm

Εκτύπωση:
Εξώφυλλο: 4 process colours recto
Εσωτερικές σελίδες: 4 process colours + Semi Matt Varnish throughout .

Finishing:
Cover: Matt Lamination – Thread Sewn & Perfect Binding.

3. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη και ποιοτικά κριτήρια. Παρακαλούμε όπως στα πιο πάνω επισυναφθούν:

1. Πρόταση σχεδιασμού η οποία να μην υπερβαίνει τις 4 Α4 σελίδες εκτυπωμένες ή ηλεκτρονικές.

2. Παρουσίαση προηγούμενων δουλειών η οποία να μην υπερβαίνει τις 4 Α4 σελίδες εκτυπωμένες ή ηλεκτρονικές

Οι προτάσεις οι οποίες θα γίνονται δεχτές μέχρι τις 6/10/2017, θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη επιτροπή. Αποστολή προσφορών: g.doetzer@pafos2017.eu, 2693 2017

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..