Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017, ζητεί προσφορές για παροχή υπηρεσιών και εξοπλισμό…

Ανοικτή Πρόσκληση για συνεργάτες του project Rimini Protokoll “Remote Pafos” Ο Οργανισμός Πάφος2017, αναζητεί 3…

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   21 Aυγούστου 2017 Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος…

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   21 Aυγούστου 2017 Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος…

Με την ευκαιρία της 2ης δράσης «Μουσική Μαζί», του προγράμματος της Κοινωνικής Συμμετοχής της Πολιτιστικής…

    Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017, ζητεί προσφορές για την εγκατάσταση…

  Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017, ζητεί προσφορές για κατάρτιση σχεδίου “ασφάλειας…

  Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017, ζητεί προσφορές για ενοικίαση και τοποθέτηση…

Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017, ζητεί προσφορές για παροχή υπηρεσιών γερανοφόρου οχήματος…

Σελίδα 2 από 10 1 2 3 4 10